• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Vzor Avercheva č. 20 (překlad z ruštiny)

Řetěz oválků mezi dvěma copánky
Copánkový pruh nad 30 oky.

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.
Zelenými svislými linkami a šipkami pod obrázkem grafického popisu je vyznačen prostřední pruh s oválky.

Svisle opakujeme řady 1 až 24.

Grafický popis vzoru:


Vysvětlivky ke značkám:

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   oko pletené obrace (na rubu hladce)

   křížení 4 ok vlevo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce
   křížení 4 ok vpravo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce
   křížení 8 ok vlevo: 3 oka přes 5 ok ( = na pomocnou jehlici před pleteninu přesuneme 4 oka (3 hladká, 1 obrácené), následující 4 oka upleteme hladce, pak upleteme z pomocné jehlice obrácené oko obrace a nakonec upleteme 3 zbývající oka z pomocné jehlice hladce)
   křížení 8 ok vpravo: 3 oka přes 5 ok ( = na pomocnou jehlici za pleteninu přesuneme 5 ok (4 hladká, 1 obrácené), následující 3 oka upleteme hladce, pak upleteme z pomocné jehlice obrácené oko obrace a nakonec upleteme 4 zbývající oka z pomocné jehlice hladce)


Nemohu ručit za možné chyby v originální ruské verzi popisu

Komentáře jsou vypnuty.