• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Vzor Avercheva č. 28 (překlad z ruštiny)

Copánkový pruh vhodný jako centrální motiv

Prostřední propletenec nad 17 oky mezi dvěma copánky,
každý nad 10 oky, celkem tedy pruh nad 27 oky.

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví.
Svisle opakujeme řady 1 až 24.

Grafický popis vzoru:


Vysvětlivky ke značkám:

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   oko pletené obrace (na rubu hladce)
   6 ok překřížit vlevo hladce: 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 3 oka uplést hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice hladce.
   6 ok překřížit vpravo hladce: 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka uplést hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice hladce.
  křížení 4 ok vlevo – 3 hl přes 1 obr (3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 obr, pak 3 oka z pomocné jehlice hladce)
  křížení 4 ok vpravo – 3 hl přes 1 obr (1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace)
    křížení 3 ok vlevo – 2 oka hl přes 1 oko hl (2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
    5 ok překřížit vlevo: 3 hl přes 2 obr (3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oko obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce)
    5 ok překřížit vpravo: 3 hl přes 2 obr (2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice obrace)


Nemohu ručit za případné chyby v originální verzi popisu

Komentáře jsou vypnuty.