• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Vzor Avercheva č. 31 (překlad z ruštiny)

Listový pruh s copánky uprostřed 

Počet ok: pruh nad 38 oky.

Grafický popis č. 1 obsahuje lícové řady označené lichými čísly (pleteme podle značek zprava doleva) a rubové řady označené sudými čísly (pleteme podle značek zleva doprava). Značky v rubových řadách zobrazují oka tak, jak budou vypadat na líci. Nahození pleteme v rubu obrace.

Šířka motivu je 38 ok, do výšky opakujeme 1. až 8. řadu.

 Vysvětlivky ke značkám (grafický popis č. 1):
Prázdný modrý čtvereček znamená „žádné oko“, pleteme jakoby tam nebyl.
     1 oko hladce (hladce v lícových řadách, obrace v rubových řadách)
     1 oko obrace (obrace v lícových řadách, hladce v rubových řadách)
     2 oka splést hladce s náklonem vpravo (= 2 oka splést hladce. V rubových řadách pleteme tuto značku: 2 oka splést obrace s náklonem vlevo)
     2 oka splést hladce s náklonem vlevo ( = 2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout. V rubových řadách pleteme tuto značku: 2 oka splést obrace s nákolnem vpravo)
     1  oko nahodit
     6 ok křížit vpravo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka uplést hladce, oka z pomocné jehlice uplést hladce)
     6 ok křížit vlevo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)

Druhá varianta pletení tohoto vzoru:

V grafickém popisu č. 2 jsou zobrazeny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahozená oka pleteme obrace. Do výšky opakujeme řady 3 – 10.

Vysvětlivky ke značkám (grafický popis č. 2):

   1 oko hladce

     1 oko obrace

     1 oko nahodit

     3 oka splést hladce (náklon vpravo)

     3 oka splést přetažením (= 1 oko sejmout, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout, výsledné oko směřuje vlevo)

     6 ok křížit vpravo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka uplést hladce, oka z pomocné jehlice uplést hladce)
     6 ok křížit vlevo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)

Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Komentáře jsou vypnuty.