• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Klubový vzor č.9


Ažurový kosočtverec jako solitera

Kosočtverec s copánkovými lemy – vzor nad 41 oky – centrální motiv ve tvaru květu na hladce pletené ploše

V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví, tj. hladká oka hladce, obrácená obrace. Nahození pleteme na rubu obrace.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Pro případné opakování více motivů vedle sebe
opakujeme vodorovně celý zobrazený úsek vzoru.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru,
do výšky pleteme jedenkrát řady 1 až 48.
Dírky jsou tvořeny přidanými (nahozenými) oky
vypletením z příčného vlákna.
Je možné také přidávat (nahodit) oka
nabráním z nového vlákna (viz videoukázka),
ale vzniknou tím větší dírky a vzor bude tak výraznější.

Grafický popis (kliknutím na obrázek jej zvětšíte):


Vysvětlivky ke značkám:

  • hladce
  • obrace
  • nahodit
  • 2 oka splést hladce
  • 2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
  • 3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně vzhůru)
  • 2 oka splést obrace
  • 4 oka křížit vlevo (tj. 2 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)
  • 4 oka křížit vpravo (tj. 2 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)

Komentáře jsou vypnuty.