• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Klubový vzor č. 11


Klikaté ažurové svislé proužky

Počet ok: násobek 11 (+ kr. o.)
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví – tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace.

Vodorovně pleteme podle značek v grafu zprava doleva,
opakujeme celý zobrazený úsek grafu
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 16.


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:
1 oko hladce
1 oko obrace
1 oko nahodit
2 oka splést hladce
2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Komentáře jsou vypnuty.