• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Vzor Avercheva č. 38 (překlad z ruštiny)


Volně točené copánkové pruhy

Copánkový pruh nad 39 oky je vhodný jako centrální ozdobný pruh pleteniny nebo je možné opakovat několik pruhů vedle sebe. Pak je dobré použít pro počet ok násobek 34 + 5 (+ k.o.)

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.

Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:

1 oko pletené hladce (na rubu obrace)
1 oko pletené obrace (na rubu hladce)
křížení 4 ok vlevo = 3 oka hl přes 1 oko obr (3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko obrace, pak 3 oka z pomocné jehlice hladce)
křížení 4 ok vpravo = 3 oka hl přes 1 oko obr (1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka hladce, pak 1 oko z pomocné jehlice obrace)
6 ok překřížit vlevo hladce: 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 3 oka uplést hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice hladce.
6 ok překřížit vpravo hladce: 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka uplést hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice hladce.
5 ok překřížit vlevo: 3 hl přes 2 obr (3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce)
5 ok překřížit vpravo: 3 hl přes 2 obr (2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice obrace)

Komentáře jsou vypnuty.