• Prosím, dodržujte toto pravidlo: žádná část textu ani obrázků z obsahu těchto webových stránek nesmí být zveřejněna na jiném místě internetu bez souhlasu autorky těchto stránek. Děkuji.

Klubový vzor č. 14


Svislé ažurové proužky

Počet ok: násobek 10 (+ kr. o.)
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví – tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace. Dvojité nahození pleteme na rubu jako 1 oko hladce, 1 oko obrace. Velikost dírky pod dvojitým nahozením záleží na tom, jestli nahození pleteme dvojitým obtočením jehlice přízí nebo rozpletením příčné nitě na dvě oka.

Vodorovně pleteme podle značek v grafu zprava doleva,
opakujeme celý zobrazený úsek grafu
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 8.


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:
1 oko hladce
1 oko obrace
1 oko nahodit
dvojité nahození
2 oka splést hladce
2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Komentáře jsou vypnuty.